Om oss

Din städpartner i Stockholm

BasStäd är ett allserviceföretag inom städbranschen med lång erfarenhet. Vi levererar städtjänster i hela Storstockholm. Vi vill att våra tjänster ska präglas av hög kvalitet och god service. Viktigt är också så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi erbjuder kostnadsfri offert.

Företaget grundades 1999 och har en lång erfarenhet inom lokalvård mot företag och större upphandlare. Vi har i dagsläget 140 anställda. Vi är specialiserade på helhetslösningar inom lokalvård gentemot företag och offentlig sektor i Stockholmsregionen. Vår övergripande målsättning är förstås att uppnå ett gott städresultat och att lokalerna ska upplevas som rena och fräscha för både personal och de kunder som vistas i lokalerna dagligen. Vägen till att nå de målen är punktlighet, välutbildade medarbetare, kvalitets- och miljösystem samt vår moderna materiella utrustning.

Vår verksamhet präglas av insatser för miljön, det handlar om att minska resursförbrukning, utsläpp av föroreningar, transporter och restprodukter.

Personalen är vår viktigaste resurs

Personalen är vår största och viktigaste resurs, därför satsar vi på personalvård utöver det vanliga. Det arbetet har resulterat i låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. Vår arbetsplats ska vara säker, jämställd och skapa trivsel så att de som kan och vill ska kunna arbeta fram till pensionen.

Vi utbildar våra medarbetare kontinuerligt i skötsel av golv, maskin- och produktkunskap samt kundorienterad service.

BasStäd arbetar enligt ISO-standarden 9001 och 14001 sedan 2004 med stor vikt på intern kvalitetssäkring och miljöarbete. Vi är auktoriserad serviceentreprenör från Almega och följer Fastighetsanställdas Förbund och Kommunals kollektivavtal.

Låt oss ta hand om städningen på ditt kontor